Certyfikat: Ośrodek Doskonalenia Kadr W Mysłowicach