BHP Azbest

Od 2019 roku nasza firma świadczy usługi szkoleniowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania, zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Nabycie wiedzy specjalistycznej zgodnie z nr. 2.7 Zasad technicznych postępowania z materiałami niebezpiecznymi (TRGS) 519.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu postępowania dla prac ASI z azbestem zgodnie z numerem 2.7 TRGS 519.

Zaświadczenia są ważne przez 5 lat od wystawienia.

Program szkolenia:

  • Potencjalnego zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie pyłu azbestu.
  • Dopuszczalnych faktycznych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeby monitorowania powietrza.
  • Metod ochrony przed zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
  • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Wzór zaświadczenia:

szkolenia azbest
szkolenia azbest, program szkoleń

Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.