Połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1591-4

Szanowni Państwo, od 2017 roku Orlik Andrzej Bromka prowadzi szkolenia potwierdzające kompetencje personelu na:

  • montaż połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie zgodnie z normą PN-EN 1591-4,
  • i nadzór połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie zgodnie z normą PN-EN 1591-4.

Szkolenie złożone z części teoretycznej oraz praktycznej kończy się uzyskaniem certyfikatu. Certyfikat upoważnia do zdobycia certyfikat UDT-CERT. 

UWAGA: Istotne jest, żeby firma szkoleniowa posiadała ważne uprawnienia certyfikujące nadane przez przez UDT (zakładka certyfikaty). W przeciwnym razie nie będą mogli Państwo podejść do certyfikacji Urzędu Dozoru Technicznego. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ zleceniodawca może wymagać od Państwa dodatkowej certyfikacji ze strony UDT, a nie wszystkie firmy na rynku informują o tym swoich klientów.

Informujemy także, że wprowadziliśmy możliwość ubiegania się o certyfikat bezpośrednio po ukończeniu szkolenia. Prosimy tylko poinformować nas o tym.

Czas szkolenia w zależności od liczby osób i rodzaju certyfikatów, które chcą Państwo zdobyć wynosi od 1-2 dni roboczych.

Certyfikaty są ważne przez 5 lat od dnia wydania.

(w celu uzyskania oferty prosimy o kontakt)

2017.04 (2)

Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.